Domov (domovská stránka)   |    Mapa stránky   |    Podmienky Použitia   |    Country: Slovakia | Slovensko > Zmeň krajinu      
 
Farm Frites Slovakia s.r.o.
Mudroňova 27
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: + 420 2 444 634 79
Fax: + 420 2 444 634 80

E-mail: infocz@farmfrites.com


Bankovné spojenie:    ČSOB Bratislava
Číslo účtu: 25426593/7500
IČO: 35770139
DIČ: SK2020275224Generální ředitel a jednatel   

společnosti:

 

Obchodné oddelenie:

Jan Veselý

janvesely@farmfrites.com

 

Emília  Krčmářová

emiliakrcmarova@farmfrites.sk

Logistika
zákaznický servis:     

Milada Kopřivová

miladakoprivova@farmfrites.com

Marketing: Pavlína Kociánová
pavlinakocianova@farmfrites.com
Finančné oddelenie: Markéta Sekaninová
marketasekaninova@farmfrites.com

 

Obchodný konzultant, región:

     
východné Slovensko              + 421 911 720 816

západné a stredné

Slovensko

  + 421 905 166 692